TUBİM

TÜRKİYE UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ 


Bağımlılık yapıcı maddeler, bağlantılı suçlar ve sorunlar günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Bu sorun ile yeterince baş edebilme de ancak delile dayalı bir politika ve strateji izlenmesiyle mümkündür.


Bu anlamda, Portekiz Lizbon’da konuşlu, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) güvenilir, karşılaştırılabilir nesnel veri toplanması, değerlendirilmesi ve analizi amacıyla 1993 yılında kurulmuştur. Merkez, Avrupa Birliğine (AB) üye ve aday ülkelerde yapılanmıştır.


Türkiye’nin EMCDDA’ya üyelik süreci 2000 yılında yapılan başvuruya dayanmaktadır. Türkiye’nin EMCDDA çalışmalarına katılımını düzenleyen anlaşma Ekim–2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir.


Türkiye tarafından yapılan başvuruyu takiben, Ulusal EMCDDA Temas Noktası görevini yürütecek kurumun tespiti amacıyla iki taraf arasında görüşmeler ve yerinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.


Görüşmeler ve yerinde yapılan ziyaretler sonucu, Türkiye’de bağımlılık yapıcı maddelerin kaçakçılığı ve ülke içinde risk gruplarına erişiminin engellenmesi adına yürüttüğü çalışmalar, ulusal ve uluslar arası camiada takdir toplayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) fiziki, personel ve fonksiyonel açıdan en elverişli kurum olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.


Dışişleri Bakanlığı da bu görüşü desteklemiş ve EGM KOM Daire Başkanlığı, 16 Mayıs 2002 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından EMCDDA Ulusal Temas Noktası olarak yetkilendirilmiştir.


Başbakanlık Makamı tarafından yetkilendirilmeyi takiben, ulusal temas noktasının işlevsel olarak kurulması ve EMCDDA çalışmalarına uyumu için bir AB eşleştirme projesi hazırlanmıştır. Türkiye, İspanya ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen bu proje, 2004–2006 yılları arasında başarı ile tamamlanmıştır. Böylece işlevsel bir Ulusal Temas Noktası, KOM Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Uyuşturucu ve Organize Suçlara Karşı Türkiye Uluslar arası Akademisinde (TADOC)  kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.


Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) adıyla kurulan Ulusal Temas Noktası görevi ve konumu itibariyle, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde görevlerini sürdürmektedir. Bu bakımdan Başkentin erişimi en kolay bölgelerinden olan Anıttepe’de bulunması bir avantaj olarak görülmektedir.


Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağlantılı suçlarla etkili bir mücadele, sorunun tüm yönleriyle ele alınarak topyekûn bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Başarılı bir polisiye mücadele, sorunun diğer boyutları yeteri kadar ele alınmadığı durumlarda yeterli olmayacaktır. Sorunun tüm boyutları ile doğru tespiti ve doğru politikalar üretilmesi, etkili bir izleme ve analiz mekanizmasının varlığı ile mümkündür. Bunu sağlamanın yolu da, doğru, nesnel ve karşılaştırılabilir verilerin ülke çapında derlenmesidir.  İşte bu,  TUBİM’in en önemli varlık nedenini oluşturmaktadır.


TUBİM’in görevlerini iki ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, EMCDDA ulusal temas noktası olmasının getirdiği görevlerdir. TUBİM, 32 Ulusal Kurum ve kuruluşla işbirliği içinde Türkiye’nin risk ve mücadele profilini ortaya koyacak verileri toplamaktadır. Elde ettiği verileri gerekli analiz ve değerlendirmelerden sonra yıllık ülke raporları ve tablolar halinde ulusal birimlerle ve EMCDDA ile paylaşmaktadır.


TUBİM çalışmalarının da bir ürünü olarak, EMCDDA tarafından hazırlanan yıllık Avrupa raporu diğer önemli dillerin yanında Türkçe dilinde de hazırlanmaya başlamış ve Türkçe konuşan kitlelere sunulmaktadır.


TUBİM aynı zamanda uyuşturucu alanında yayınlanan uluslar arası raporların, sualnamelerin  ülke adına hazırlanarak ilgili uluslar arası kuruluşlara sunulduğu bir merkezdir. Aynı şekilde yayınlanan ilgili uluslararası raporları ülkemiz adına da takip etmektedir.


TUBİM’in ikinci önemli misyonu ise, ulusal görevlerdir. 20 Kasım 2006 tarihinde Başbakanlık Makamınca imzalanarak yürürlüğe giren “Madde ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi”, TUBİM’e ulusal ve uluslararası anlamda geniş sorumluluk vermektedir. TUBİM, belgenin uygulanmasının takibinden sorumlu birim tayin edilerek, ilgili tüm birimlerin TUBİM’e destek olmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu anlamda TUBİM, ulusal düzeyde bir takip ve koordinasyon merkezi hüviyeti kazanmıştır.


TUBİM’in ulusal görevlerinde iki ana yapı dikkat çekmektedir. Bunlardan Kurumsal Temas Noktaları (KUTEM), TUBİM’in ulusal işbirliği yaptığı kurumları ifade etmektedir. Bu yapıdaki süreklilik ve verimlilik, her üç ayda bir düzenlenen ulusal madde ve madde bağımlılığı koordinasyon kurulu toplantıları ile sağlanmaktadır. Bunun yanında TUBİM, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin mücadeleye olan katkılarını önemsemekte ve desteklemektedir.


Kısaca İLTEM adı ile anılan İl Temas Noktalarını, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimlerinde görevli özel eğitim almış personel oluşturmaktadır. Her biri, narkotik temel eğitimi üzerine, “Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitim Programı” almış bu görevliler, bölgelerinde madde kullanımına ve zararlarına karşı farkındalık arttırıcı eğitimler, seminerler konferans ve paneller vermektedirler. Kimi zaman okullarda, kimi zaman, gençlik kamplarında, cezaevlerinde, kışlalarda ve talep halinde daha birçok alanda toplumun birçok kesimine erişerek programlar düzenlemektedirler. TUBİM uzman eğiticileri bölge ülkelerine de eğitim vermektedirler.


Bu görevliler aynı zamanda, haklarında adli tahkikat yapılan madde kullanıcılarına gönüllülük esasına göre “Bağımlılık Risk Analizi Formu” doldurmaktadırlar. Böylece madde kullanımının arkasında yatan nedenler bilimsel olarak ortaya konmakta ve bu doğrultuda eğitim faaliyetleri ve diğer politikalar belirlenmektedir.


TUBİM, mücadelenin bilimsel açıdan değerlendirilmesine önem vererek, alanında uzman üniversite öğretim görevlileri ile değerlendirme toplantıları düzenlemektedir. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ gibi üniversitelerimizin değerli öğretim görevlileri, TUBİM çalışmalarına genel ve özellikli konularda olduğu gibi, il birimlerinde görev yapan eğiticilerimizin eğitimlerinde büyük destek vermektedirler.


Bilimsel ve akademik çalışmalar, bağımlılık yapan madde sorununa doğru bakışta Önemli yere sahiptir. TUBİM’de derlenen veriler, bu alanda çalışma yapacak kişiler için kaynak olacaktır. TUBİM, bunun da ötesinde, bilimsel çalışmalara verdiği önemin bir göstergesi olarak uhdesinde bir madde bağımlılığı kütüphanesi açmıştır. Bu anlamda, Türkiye’de bir ilk olan kütüphane, Anıttepe kampüsü içinde halka açık hizmet vermektedir.

MYAKADEMİ MENÜE-BÜLTEN LİSTESİ

Gelişmelerden, etkinliklerden vb.. hemen haberdar olmak istiyoranız aşağıdaki form alanına e-posta adresinizi belirtmeniz yeterli olacaktır.