Genel olarak bireyler  ara sıra kullanma ya da bir kez deneme niyetiyle başlar, ancak daha sonra bağımlı hale gelirler...

Yeryüzünde kullanımı güvenli hiçbir madde yoktur. Adı, sanı, miktarı, şekli, kullanım yöntemi ne olursa olsun tüm uyuşturucu maddeler kullanıldığında bağımlılık yaparlar...

Maddeler, ancak kullanıldığında bağımlılık yaratırlar. Dünyada bağımlılık yapan maddelerin tümü ortadan kaldırılması mümkün olmayacağına göre; kişinin bu maddeleri kullanmama yetilerinin gelişmiş olması gerekir. 

Bireyin madde kullanması için;

 Maddeye hayır deme gücünün olmaması veya madde kullanımı konusunda önceden istekli olması gerekir. Bir başka deyişle, maddeye hayır diyemeyen ve kendisiyle ilgili sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiş olan kişilerde maddeye alışma tehlikesi çok daha fazla olduğu söylenebilir.

 

TOPLUMDA BAĞIMLILIK HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

Yanlış : Bir defa denemekten bir şey çıkmaz. 

Doğru : Bir defa maddeyi aldıktan sonra ikinci bir defa alma riski çok yüksektir. Bir kez çok kezin ilkidir. Kullanımı emniyetli bir bağımlılık maddesi yoktur.

 

Yanlış : Benim çocuğum asla kullanmaz.

Doğru : Bağımlılık ve maddelerle karşılaşma riski herkes için eşittir. Herkesin çocuğu madde kullanabilir.

Altın Vuruş : Bağımlı yüksek dozda uyuşturucu kullanır ve ölür ölümün adı altın vuruş olmuştur.

Bireyin En Büyük Hatası : uyuşturucuyu bir kez kullanıp bir daha kullanmam düşüncesidir.

Bağımlıların Ortak Görüşü : ben bağımlı değilim istersem bırakabilirim düşüncesidir. 

Ben Bağımlı Olmam : Herkes bağımlı olabilir. Bu durumun psikolojik ve sosyal etkenler ile doğrudan ilişkisi yoktur.

Bir Kere Kullanmaktan Bir Şey Olmaz : Bazı maddeler ilk kullanımdan sonra bile bağımlılık oluşturabilir.

Ara Sıra Kullanmakla Bir Şey Olmaz : Genelde kişiler ara sıra kullanma niyetiyle başlar, ancak daha sonra bağımlı hale gelirler.

Esrar, Alkol ve Sigaradan Daha Tehlikeli Değildir : Esrar bağımlılık yapan bir maddedir .Alındıktan sonra bedende yağ dokusunda birikir (özellikle beyin ve üreme organlarında )ve uzun süre dokularda kalır. Bu nedenle zarar verici etkileri yüksektir. Bellekte kayıp ,öğrenme bozukluğu solunum sistemi bozukluklarına neden olur. Yüksek oranda kanser yapıcı maddeler içermektedir.

Beni Bu Maddeleri Kullanmaya Başka Nedenler İtti : Hangi nedenle olursa olsun eğer ki kişi kendisine zarar veren bir davranış içinde ise sonuç olarak bunun sorumlusu kendisidir.

Ben Kontrol Edebilirim : Bir çok kişi kontrol edebileceği inancını taşırken bağımlı hale gelmiştir .Bağımlıların bir kısmı da hala kontrol edebileceğine inanmaktadır.

Benim İradem Güçlüdür : Bağımlılığın irade güçlülüğü yada zayıflığı ile mutlak bir ilişkisi yoktur .Bu nedenle bireysel özellikler önemli olmakla birlikte neden sonuç ilişkisi yaratmaz

Herkes Kullanıyor Bir Şey Olmuyor : Bu düşüncenin kişinin kendisine bir yandaş arama çabasından kaynaklanır .Çevresindeki bağımlılık yapıcı maddeler kullanan kişilerin bu maddelerin zararlarını görmesi zaman alabilir.Bu nedenle bugün onlara bir şey olmaması yarın maddelerin zararlarını görmeyecekleri anlamına gelmez.

Bağımlılık Yapıcı Maddeler Sadece Kullanan Kişiye Zarar Verir : Madde bağımlısı kişilerin üretkenliği ortadan kalkar.Sağlık harcamaları artar ve istenmeyen kazalara yol açabilir. Madde bulma zorunluluğu olduğundan suç işleyebilir. Dolayısıyla öncelikle aile olmak üzere ,toplumda diğer bireyler de zarar görmektedir.

Mustafa Yücel

Bağımlılık Danışmanı ve

Narkotik Uzmanı

 

27.02.2015

İzmir